Hoe vermaakt Amsterdam zich in 2030?

Speciale Paroolbijlage over de toekomst van Amsterdam, september 2009a toekomst blue

Waar ontmoeten Amsterdammers elkaar in 2030? Hoe vermaken wij ons? Waar gaan we dansen, waar gaan we barbequeen, waar gaan we zonnen, voetballen of een verjaardag vieren?  Kunnen Amsterdammers dat nog doen in het centrum, of is dat tegen die tijd  gereserveerd voor toerisme en wonen? Moeten we naar eenvormige complexen aan de rand van de stad? Liggen clubs alleen op industrieterreinen driekwartier fietsen van het centrum, opdat ze geen overlast veroorzaken? Zijn de postzegelparkjes volgebouwd?

Vast staat dat vermaak steeds belangrijker wordt, zegt Anne Hemker, socioloog op het gebied van ruimte en cultuur. De vrije tijd van veel mensen wordt schaarser, die tijd willen mensen niet verkwanselen, ze willen in die tijd bijzondere dingen meemaken. “Mensen lijken ook steeds hogere eisen te stellen aan vermaak,” zegt Hemker. Als we naar het strand gaan willen we niet een patatje eten, maar dineren met een chardonnay. We willen zwembaden met douches, bubbelbaden en een sauna. We willen in het park een mooi terras waar we cocktails kunnen drinken. Of lauwe biertjes wegklokken op een kleedje, maar dan nìet naast iemand die zich zen trommelt op een bongo. En als we gaan dansen dan willen we veilig onze jas op kunnen hangen,  verwachten we een fatsoenlijke muziekinstalatie en snel barpersoneel.

Lees verder